وقت؛ طلائی که آگاهانه می سوزانیم!

وقت؛ طلائی که آگاهانه می سوزانیم!,
عمر انسان بدون در نظر گرفتن طول و عرض آن، مجموعه ای از اوقات و زمانهاست. اوقاتی که هرکدام از ما با هر طلوع و غروبی آنها را منحصرآ در اختیار گرفته و غاصبانه و با آگاهی این فرصتهای بی بدیل و بدون بازگشت را به عناوین مختلف می سوزانیم.
ضرب المثللی نغز و پر معنایی از پیشینیان فرهمند ما برجامانده که :
<< وقت طلاست>> اما باید گفت "وقت"بسیار فراتر و ارجح ار "طلاست"، زیرا در دل همین اوقات است که" طلا " طلا می شود. مگر نه اینکه "طلا" جایگزین ، همتراز و مشابه بسیار دارد و خسران و نقصان در آن غالبآ، جبران پذیر و قابل بازگشت است. اما وقت و زمان؛ فرصت و نعمت بزرگ خداوندی است که هیچ جایگزین، همتراز و نوع مشابهی ندارد و هرگز اتلاف آن، قابل بازگشت و جبران نخواهد بود.
همه امورات ما از بدو تولد وحتی قبل از آن، در درون اوقات و زمانهائی است که ما در اختیار داریم و از آنها بهره می بریم ویا هوشمندانه این اوقات را تلف نموده ویا به بیهودگی و بطالت سپری می کنیم.
موقعیتهای اجتماعی و اقتصادی ما و یا کسب موفقیتهائی که در طول زندگی بدست می آید، همگی آنها مولود و حاصل همین اوقاتی است که در اختیارمان بوده و هست. بعبارت دیگر می توان گفت ،اگر بدنبال کسب موفقیت بیشتر در کار و تلاش های روزانه هستید مطمئنآ، این آرزو صرفآ با بیشتر و یا سخت تر کار کردن محقق نمی شود، و یا اگر تحقق یابد بدلیل فشارهای روحی وجشمی ناشی از کار بیشتر، دیگر خسته و افسرده اید و زوحیه و توانی برای لذت بردن از آنچه بدان رسیده اید را در خود نمی بینید!.
تغییر دادن یک شیوه زندگی ممکن است در نگاه اول سخت و یا ناممکن به نظر برسد، اما ، این کار خیلی ساده ، واقعاً شدنی است. مقاومت ما در مقابل تغییر، امریست طبیعی، چرا که برای ما این ترس همواره وجود دارد که شاید وضعیت جدید، درآمد جدید و ... از آنچه قبلاً از آنها برخوردار بوده ایم ، کمتر بوده یا شرایط بدتر ی در انتظارمان باشد و موجب شود تا خودمان را به خاطر کاری که کرده ایم سرزنش کنیم. از آنجا که ما معمولاً نمی خواهیم مورد سرزنش خود ویا دیگران قرار گیریم، با پاک کردن صورت مسئله که همان" تغییر" است، به دنبال ایجاد تغییر در وضعیت کنونی خود نمی رویم و یا از تغییرات گریزان هستیم.
اما مطمئن باشید که با سخت تر کارکردن نمی توانیم بهره وری را افزایش دهیم. برای کار کردن هوشمندانه، بایستی استراتژی و راهکارهای هوشمندانه ای را تدوین و مورد اجرا قرار داد
● اما حقیقتاً چگونه می توان هوشمندانه تر کار کرد؟
کار هوشمندانه کاری است که وقت و زمان بیشتری برایتان فراهم می کند و در برنامه ریزیها توان و انرژی بیشتری را در اختیارتان قرار می دهد. کار هوشمندانه قاطعانه این فرصت و اجازه را به شما می دهد که در حین انجام کار بتوانید بسرعت و به صورتی حرفه ای، عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار دهید، نقاط ضعف و قوت خود را دریابید و با کشف و شناسایی فرصتها و بهره گیری مفیدتر از اوقات،با پیشرفت ها، امکانات و ایده های جدید در مسیری قرار گیرید که از وقت (سرمایه اصلی تان) به بهترین نحو استفاده کنید.
توجه داشته باشید که هوشمندانه تر کار کردن با بیشتر یا سخت تر کار کردن، کاملاً متفاوت است. افرادی که هوشمندانه تر کار می کنند، براحتی وظایف را به افراد و پرسنل خود واگذار می کنند و آنها را در انجام و پیشبرد کار (از دور یا نزدیک) هدایت و رهبری می کنند. کار هوشمندانه یعنی حداکثر استفاده از زمان، امکانات و تجهیزات در راه کسب موفقیتهای افزونتر و فایده رسانی بیشتر به خود، خانواده و جامعه.


محمدعلی مقیسه
منبع : مطالب ارسال شده


 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه