پنج خصوصیت یک فرد موفق

۱ـ خود آگاهی مثبت یا خودشناسی :
افراد موفق کسانی هستند که از یک خودآگاهی واقعی برخوردارند . افراد موفق مایل اند از نیروی بالقوهٔ خود در عرصه پیکار زندگی اطلاع حاصل کنند و آن را زیرکانه به کار برند . افراد موفق امین و درستکارند . افراد موفق افرادی هستند حساس و با عاطفه و با اطرافیان سازگارند آنها در برابر پیش آمدهای ناگوار نیازی به دارو های آرام بخش ندارند آنها خود را به خوبی با مسائل و مشکلات زندگی تطبیق می دهند .
افراد موفق افرادی هستند و طرق مختلفی را برای حل مسائل در نظر می گیرند و مناسب ترین آنها را انتخاب می کنند . افراد موفق یک خصوصیت استوار روحی و فکر را در خود رشد می دهند به عنوان مثال وقتی می گوییم فلان شخص فردی محکم است به این معنی است که شکست ها و بدآوردن ها در این افراد ایجاد سستی و ناراحتی روحی و روانی نمی کند و از آن هدفی که دارند دور نمی شوند . افراد موفق خود را می شناسد و می دانند که هستند ، چه عقیده دارند و چه نقشی در زندگی ایفا می کنند و استعداد آنها چه قدر است .
البته : ما نیز می توانیم یک شخص موفق شویم در صورتی که چشمان خود را به امکانات و راه کارهای موجود ، که در دسترس ما است ، باز کنیم .
ما باید : وضع و نحوهٔ زندگی کنونی خود را تغییر دهیم و به نیروی کم نظیر باطنی خود متکی باشیم .
ما باید : بیاموزیم که چگونه بر فشارهای روحی مسلط شویم و هر قدر که می توانیم خود را درجهت مثبت سوق دهیم و تاثیرات منفی را از پیش برداریم .
یک تمرین برای خود شناسی ( راهی برای اصلاح خصوصیات بد و تقویت خصوصیات خوب ) :
لیستی از من هستم ها درست کنید که دارای دو ستون باشد در بالای یک ستون نوشته شود صفات خوب و بالای ستون دیگر صفاتی که نیاز به اصلاح دارند نوشته شود .
در هریک از ستون ها ده عدد از خصوصیات مورد نظر را با واقع بینی کامل بنویسید .
در مرحله اول سه صفتی را که نیاز به اصلاح دارند و در نظر گرفته و برای اصلاح آنها اقدام کنید ( از افراد موفق در آن مورد می توان استفاده کرد ) و بقیهٔ خصوصیاتی را که باید اصلاح شوند موقتاً فراموش کنید و با ده عدد از صفات برجسته خود را که در ستون نام برده اید در نظر گرفته و با آنها زندگی کنید این صفات شما را به سوی هدفی که می خواهید بروید خواهد رسانید .
۲ـ عزت نفس :
« من خودم را دوست دارم و به آنچه که از پدر و مادرم به من رسیده و در سرشت من به ودیعه گذارده شده ارج می نهم . من از وجود خودم خوشحالم و ترجیح می دهم خودم باشم نه فردی دیگر . »
گفته های بالا نظر یک فرد موفق است . این گفته ها کلید اتکا به نفس در شخص می باشد .
اما : برای دستیابی به یک عزت نفس صحیح باید به موفقیت های گذشته خود در زندگی تمرکز کرد و شکست ها و نقاط منفی خود را فقط به عنوان تصحیح کننده ای برای راهنمائی به سوی هدف هائی که داریم به حساب آوریم . برای تقویت عزت نفس باید تصمیم هائی که می گیریم بر مبنای عقل و منطق باشد نه صرفاً احساسات .
مؤثرترین راه برای تقویت حس عزت نفس گفتگو و تلقین به خود است باید افکار مثبت خود را در مورد تصویری که از خود در آینده در ذهن می پرورانیم و کارهائیکه برای نیل به هدف انجام می دهیم تقویت نمائیم .
یک شخص موفق :
توجه عمیقی به لیاقت و ارزش ذاتی خود دارد و از ترس و اضطراب که بین افراد عمومیت دارد واقفند ولی هیچ گاه تسلیم آن نمی شود و پیوسته باخود نجوا می کنند که: « من از عهده انجام کارهایم به خوبی بر می آیم » .
همه ما این واقعیت را درک می کنیم که ما هیچکدام با وضع فیزیکی و روحی مساوی به دنیا نیامده ایم ولی با این حقوق مساوی به دنیا آمده ایم که احساس داشته باشیم ، لذت ببریم ، شاد باشیم و خود را مستحق احراز بالاترین مقام ها بدانیم .
ما می توانیم از همین امروز از عزت نفس بیشتری برخوردار باشیم به شرط اینکه :
۱ـ همیشه در زندگی آراسته باشیم .
۲ـ در هر مکالمه تلفنی یا اولین ملاقات ابتدا نام خود را بر زبان آورده و خود را معرفی کنید . با ارج نهادن به نام خود ، عادت می کنید برای خود ارزش قائل شوید .
۳ـ فهرستی از خصائل خوبی که برای عزت نفس در خود سراغ دارید تهیه کنید و روی کاغذ بنویسید .
۴ـ هنگامی که فردی از شما تقدیر می کند با کلمه ای ساده و مؤدبانه « متشکرم » جواب دهید .
۵ـ هنگام شرکت در سخنرانی و کنفرانس ها در جلوترین صف بنشینید و در صورت امکان بحث کوچکی در جلسه داشته باشید .
۶ـ افراشته و مقتدرانه با حالت آرام و گام های تند راه بروید ، ثابت شده افرادیکه چنین راه می روند به خود اعتماد دارند .
۷ـ خود را با دیگران مقایسه نکنید .
۸ـ با زبان مثبت و دلگرم کننده صحبت کنید .
۹ـ به هر زبان که صحبت کنید لبخندی بر لبان داشته باشید .
۳- کنترل خود و قبول مسئولیت:
افراد موفق در زندگی مسئولیت کارهائی را که انجام می دهند گردن می گیرند . افراد موفق بر این باورند که خود آنها قادر به کنترل و جلوگیری از خیلی از حوادث زندگی بوده و می باشد ما هم از همین امروز برای تقویت حس قبول مسئولیت و کنترل خود وارد عمل می شویم به شرط اینکه :
۱ـ آشکارا و شرافتمندانه مسئولیت وضع کنونی خود را به گردن گیریم .
۲ـ اراده داشته باشیم و به جای جمله من باید ، بگویید من تصمیم دارم و به جای جمله من بیم دارم ، بگویید من خوش دارم این کار را انجام دهم .
۳ـ همه روزه در هر کاری این شعار مثبت را با خود داشته باشیم :
« پاداش هایی که من در زندگی دریافت می کنم دلیل خدماتی است که انجام می دهم »
۴ـ یک برنامه زمانی منظم ، هر هفته برای نامه ها و تلفن های در خواست کار در نظر بگیرید .
۵ـ « کار امروز را به فردا واگذار نکنید » این روش را شعار همیشگی زندگی خود قرار دهید .
۶ـ بنشینید ، و وضع و عادات واقعی و روش زندگی خود را آنچه که هست روی کاغذ بیاورید .
۷ـ حداکثر تلاش خود را وقف کار شرکت ، کارهای جاری و خدمت به دیگران نمائید .
۸ـ دانش و هنر خود را توسعه دهید .
۹ـ لحظه بیداری خود را نیم ساعت جلو بکشید و این نیم ساعت را به این سؤال پاسخ دهید که چگونه وقت خودم را امروز صرف کارهای مهم خود تقسیم نمائیم .
۴ـ خود انتظاری مثبت ( انتظار پیش آمدهای خوب برای خود )
ما معمولاً آنچه را که انتظار داریم به دست می آوریم . بهترین نشانه بارز و چشم گیر یک فرد موفق خود انتظاری مثبت او است که در وی ایجاد یک خوش بینی کامل را می کند افراد موفق تردید به خود راه نمی دهند همچنین افراد موفق می دانند که بد شانسی با تفکرات منفی شخس به وجود می آید . خوش بینی در کار و انتظار مثبت موجب چرخش زندگی به سوی بالا و جلب بهترین شانس ها می گردد .
ترس ها و نگرانی های ما منجر به ایجاد اضطراب می شود که بی اندازه پریشان کننده است بر عکس با انتظار داشتن بهترین ها در زندگی ، شما خود را از لحاظ فکری و فیزیکی آماده قبول موفقیت می نمائید . پس از همین امروز برای خود انتظاری مثبت بیشتری وارد عمل شویم . به شرط اینکه :
۱ـ از صبحگاه تا شام با خود از مسائل و مطالب مثبت صحبت کنید برای مثال : « امروز هم یک روز خوب دیگری برای من است » .
۲ـ در بین تمام مناسبات و روابط شخصی خود ، مطلب جالبی که موجب عبرت شما شده در نظر بگیرید و به تجربه ای که کسب نموده اید اهمیت بگذارید .
۳ـ به مشکلات به عنوان فرصتی برای کسب تجربه نگاه کنید . لیستی از مشکلاتی که مانع انجام کار شما شده است تهیه کنید و یک و یا دو جمله درباره هر کدام شرح دهید .
دوباره برگردید و دوباره دوباره آنها را شرح دهید ولی این دفعه از یک زاویه دیگر !! و به مشکلات به صورت موقعیت و فرصتی که برای بکار گرفتن خلاقیت و مهارت شما دست داده به آنها نگاه کنید .
۴ـ سعی کنید همیشه سازنده و سودمند باشید و هنگامی که فشار عصبی و اضطراب به شما روی می کند شروع به تنفس عمیق و آرام کنید . برای پائین آوردن تن صدا و آهنگ آن به صندلی تکیه کرده و عضلات خود را ریلکس و آرام کنید و به ملایمت به مسائل جواب کفته و راه حل سنجیده پیشنهاد نمائید .
۵ـ به سلامت خودتان توجه کامل داشته باشید . ناراحتی هائی که قابل معالجه است رفع کنید و از آنچه که به سلامت شما لطمه می زند و قابل احتراز است دوری کنید و از استراحت کردن لذت ببرید .
۶ـمکالمات روزمره شما نشان دهندهٔ هیجانات درونی و سلامت شما است . پس همیشه صحبت های دل چسب و تقویت کننده روحیه به خود و دیگران بگویید .
به عنوان مثال همیشه با خود بگوئید : « حس می کنم جوان و قوی هستم »
۷ـ بهترین راه برای اینکه پیوسته خوش بین باشید معاشرت با افراد خوش بین و موفق است .
۸ـ با شادی و خوشحالی از خواب برخیزید ، با موزیک از خواب برخیزید ، در زیر دوش آواز بخوانید ، صبحانه را با فرد خوش بین و با نشاط صرف کنید . بین راه منزل و کار به موزیک شاد گوش کنید . کتاب ها و مقالات آموزنده و الهام بخش را مطالعه کنید .
۵ـ وسعت نظر مثبت یا بلند نظری
یک شخص موفق در گذشته زندگی نمی کند بلکه از تجارب گذشته پند می گیرند و اشتباهات خود را تکرار نمی کنند ولی از خاطرات خوش گذشته لذت می برد . یک شخص موفق زندگی خود را به آینده که دور از دید و نظر آنها است و قابل رؤیت نیست موکول نمی کند . هدف هائی را برای آینده قابل پیش بینی خود را در نظر می گیرند که موجب فعالیت روزانه آنها می گردد .
افراد موفق درحال زندگی می کنند . در لحظه ای از زمان که روی آن کنترل دارند . زندگی می کنند افراد موفق ، پیروزی خود را با محبوب ها و دوستان و اجتماعی که کدر آن زندگی می کنند تقسیم می نمایند .
افراد موفق مرگ را آخرین مرحله زندگی نمی دانند بلکه مرگ را یک تحول و نقل و انتقال می دانند به این جهت ترسی به خود راه نمی دهند . ما نیز میتوانیم وسعت نظر داشته باشیم ، به شرط اینکه :
۱ـ از خود بپرسیم : من چه شایستگی هایی در خانواده ، بین دوستان ، همکاران ، اجتماع و دنیای خود دارم .
۲ـ از مردم مانند برادران و خواهران خود مراقبت کنیم .
۳ـ برای همسر یا آن کسی را که دوست دارید ارزش قائل شویم و با جمله « من ترا دوست دارم » او را دلگرم کنیم .
۴ـ از امشب کودک خود را هنگام خواب ببوسیم و به او بگوئید : « من تو را برای همان چه هستی دوست دارم » و فردا مانند اینکه همبازی او هستند با او بازی کنیم .
۵ـ با تلفن یا ملاقات شخصی ، امروز به یکی از والدین یا منسوبان خود بگوئیم آنها برای شما چقدر ارزش دارند .
۶ـ در هفته چند ساعتی با یکی از پیران فامیل ملاقات و گفتگو کرده و به او دلگرمی بدهیم .
۷ـ به اندازه کافی بخوابیم و تغذیه مناسب داشته باشیم و ورزش را فراموش نکنیم .
۸ـ به شخص یا موسسه ای که نیاز دارد و منبع درآمدی ندارد کمک مالی بکنیم .
۹ـ یک یا دو زبان خارجی بیاموزیم و عادات آن ملت ها را یاد بگیریم .
منبع : شمیم


 
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه