پیامدهای منفی بی‌تحرکی در دوران بارداری

پیامدهای منفی بی‌تحرکی در دوران بارداری

 

ایسنا: یافته های پژوهشگران پزشكی ورزشی كشورمان نشان می دهد: ورزش منظم هوازی دوران بارداری پس از رفع احتمال خطر تهدید به سقط با رعایت اصول و ایمنی تحت مراقبت متخصصان می تواند، طول مرحله فعال زایمان را كوتاه‎تر و میزان سزارین، مكونیومی بودن مایع آمنیوتیك و زجر جنینی حین زایمان را كاهش دهد.
 
پیامدهای منفی بی‌تحرکی در دوران بارداری - تصویر 1
 
یافته های محققان مركز تحقیقات پزشك ورزشی دانشگاه علوم پزشكی تهران حاكی است: با پیروی از برنامه مذكور زنان باردار داری روحیه شادتر بوده، دردهای زایمانی را بهتر و آسان تر تحمل كرده، شیر دهی موفق تری را تجربه می كنند؛ پس انجام حركات ورزشی مناسب نه تنها موجب صدمه و زیان به جنین و مادر نمی شود، بلكه مادر را در جهت انجام زایمان آسانتر و تولد نوزادی سالمتر یاری می دهد.
 
هدف از این مطالعه بررسی اثرات یك دوره ورزش هوازی و غیر تحمل كننده وزن مانند دوچرخه سواری كه از خطر كمتری نسبت به ورزش های تحمل كننده وزن مانند دویدن برخوردار است بر پیامد بارداری در مادر و نوزاد در مقایسه آن با گروه كنترل بود.
 
نمونه های مورد بررسی در این مطالعه، ۹۰ نفر زن باردار نخست بارداری بودند كه در هفته ۲۰ تا ۲۴ به صورت در دسترس انتخاب شده، به طور تصادفی در دو گروه تجربی ۴۰ نفره و كنترل ۵۰ نفره قرار گرفتند.
 
در گروه تجربی، برنامه تمرین هشت هفته یی با دوچرخه كارسنج هر هفته دو جلسه و در هر جلسه ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تمرین با دوچرخه ثابت با شدت ۵۰ درصد تا ۶۵ درصد ضربان قلب پیشینه (به طوری كه جلسات شامل گرم و سرد كردن نیز بود) اجرا شد.
 
یافته های این بررسی نشان داد: بین طول دوران بارداری، وزن حین تولد نوزاد و آیكار دقیقه اول و مكنیال بودن مایع آمنیوتیك گروه تجربی و كنترل تفاوت معنی داری وجود داشت (P<۰/۰۵). مقایسه میانگین های افزایش وزن دوران بارداری، ایگار دقیقه پنجم و نوع زایمان در گروه های تجربی و كنترل تفاوت معناداری نشان داد.
 
به گفته پژوهشگران مادران غیر ورزشكار و سالم، می توانند با اطمینان برنامه ورزشی هوازی مشخصی را كه طی این پژوهش ارائه شده از هفته سیزدهم بارداری آغاز كرده، تا انتهای بارداری ادامه داده، از فایده های احتمالی آن نیز بهره گیرند زیرا همان گونه كه نتایج پژوهش نشان دادند، برنامه های ورزشی مذكور بر رشد جنین تاثیر منفی ندارند، بنابراین باید زنان باردار به روی آوردن به ورزش توصیه شوند.
 
از سوی دیگر، بی تحركی در این دوران مشكلات زیادی از جمله كمردرد، یبوست، اضافه وزن بیش از حد، ادم و مشكلات روحی و روانی را همراه خواهد داشت؛ بنابراین در كلینیك های مراقبت دوران بارداری به زنان باردار فاقد منع نسبی یا مطلق حركتی (طبق نظر پزشك) داشتن زندگی فعال و ورزش منظم و تا حد امكان پرهیز از بی حركتی توصیه می شود.

 

ورزش
تحرک
بارداری
کم تحرکی
هوازی
ورزشکار
منفی
زنان
زنان باردار
وزن
زایمان
دوچرخه سواری
دویدن
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه