چراغ‌های رابطه تاریکند؟

چراغ‌های رابطه تاریکند؟,
کار همیشه اش شده. تا چشم هایم را روی هم می گذارم صدایش را می شنوم که سراغ لباسهایم رفته و درون جیبم را می گردد .اول فکر می کردم خیالاتی شده ام اما چند بار دستگیرش کردم.من هیچ چیز برای خودم ندارم وقتی دلیل این کارش را می پرسم جواب می شنوم زندگی مشترک حریم شخصی نمی خواهد سرگردان مانده ام حق با من است یا او؟
آیا به رابطه خودتان با دیگران فکر کرده اید؟رابطه ای که با همسر و فرزندانتان دارید. آیا از این روابط احساس خوبی دارید؟یا اینکه احساس عذاب و زندانی بودن می کنید؟روانشناسان برای تحلیل ساده روابطمان و اینکه آیا روابطی که داریم سالم و قابل قبول هستند پیشنهاد می کنند همیشه چند سوال را برای خودمان مطرح کنیم.
▪ اول : آیا احساس خوشایندی نسبت به یکدیگر دارید؟
▪ دوم: روابطمان با دور شدن از هم تغییر می کند؟
▪ سوم:سهم برابری از قدرت در رابطه با یکدیگر دارید؟
▪ چهارم:مشاوره مرحله بعد از مشاجره برای شما است یا حتما دیگران حلال مشکل شما هستند.
▪ پنجم:از بودن در کنار یکدیگر احساس امنیت می کنید؟یا همواره از اینکه بخشی از وجودتان بر ملا شود نگرانی دارید؟
▪ ششم:کارها و مسئولیت ها بین شما به طور مساوی تقسیم شده اند یا اینکه یکی از شما همه کارها را برعهده دارد؟
گذشته از همه اینها احترام متقابل ،بیان عقاید،رعایت نیازهای عاطفی از دیگر ویژگیهای یک ارتباط سالم است.اما در یکی از رابطه ها یکی از طرفین بخواهد رابطه را تحت کنترل درآورد ،قولهایی بدهد و به آنها پایبند نباشد ،محبتش تنها از روی ترحم باشد می شود گفت این ارتباط آینده روشنی ندارد و چراغهای امیدواریش همه تاریکند و در صورت ادامه یا جدایی به بار می آید و یا یکی از طرفین مغلوب شده و با روحی مرده به ایفای نقش می پردازد.
منبع : تهران امروز


 
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه