چگونه از زندگی بیشتر لذت ببریم؟

چگونه از زندگی بیشتر لذت ببریم؟,
حتما تا به حال با افرادی ملاقات کرده اید که با وجود داشتن امکانات مالی فراوان از زندگی خود لذت نمی برند. درحالی که عده ای از امکانات زندگی خود، همان طور که هست لذت می برند. اگر خواهان استفاده بهینه از امکانات خود و لذت بردن از زندگی هستید باید در نگرش خود نسبت به یک سری مسائل که در زمره اولویت ها و مشغولیت های ذهنی تان قرار گرفته است تجدیدنظر کنید. برخی از این موارد عبارتند از:
▪ اهمیت نداشتن مدل خودرو: خودرو وسیله ای است که فرد را از محلی به محلی دیگر می رساند اما افراد بسیاری این نکته را فراموش می کنند.این افراد به جای استفاده درست از خودرو و پس اندازکردن موجودی خود ،هرچند وقت یک بار خودرو خود را تعویض می کنند.
▪ زندگی بهتربدون قرض: بسیاری از افراد بر این عقیده اند که استحقاق زندگی بهتر و بهره مندی از امکانات بیشتری را دارند و برای داشتن این زندگی بهتر، زیاد قرض می کنند و این کار مانع از لذت بردن آن ها از زندگی می شود.
▪ تاخیر در سرمایه گذاری: سود سرمایه با مرور زمان مشخص می شود. کسانی که سرمایه گذاری و پس اندازکردن را به تعویق می اندازند سرانجام روزی به خود می آیند که دیگر وقت بازنشستگی است و هیچ سرمایه ای ندارند. به این افراد باید گفت: داشتن سرمایه مناسب ضامن امنیت روانی انسان است.
▪ تنفرنداشتن از شغل: حتی اگر از شغل خود راضی نیستید سعی کنید از آن لذت ببرید تا مجبور نشوید درآمد خود را صرف درمان بیماری های ناشی از استرسی که دچار آن می شوید، بکنید.
▪ توجه به افزایش معلومات: برخی افراد پس از به اتمام رساندن تحصیل و پیداکردن شغلی برای خود، دیگر نیازی به افزایش دانش و معلومات خود نمی بینند درصورتی که این نیاز همیشگی است.
▪ خرید وسایل غیرضروری: اطراف خود را نگاه کنید، آیا چیزهایی دارید که سال ها بدون استفاده مانده است؟ اگر جواب شما مثبت باشد با کمی توجه در می یابید که شاید می توانستید پولی را که برای خرید آن وسایل هزینه کرده اید به پس انداز خود اضافه کنید.
▪ خریداری خانه بزرگ: خرید خانه ای که در وسع فرد نیست باعث می شود که فرد خود را برای پرداخت قسط طولانی مدت خانه وخرید بیشتر اثاثیه برای پرکردن خانه درگیر کند. بعضی معتقدند منزل می تواند سرمایه خوبی باشد اما واقعیت این است که تا وقتی سطح زندگی و توقعات خود را پایین نیاورده اید، خانه سرمایه ای مفید نخواهد بود.
▪ استفاده نکردن از فرصت: پیش می آید که با دیدن موفقیت فردی دیگر با خود بگویید: آن کار از دست من نیز برمی آمد! اگر اراده داشته باشید می توانید از فرصت های زیادی که در زندگی پیش می آید استفاده کنید.
منبع : روزنامه خراسان


 
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه