در ابتدای این لیست پادشاه عربستان قرار دارد. او گران ترین هواپیمای اختصاصی یک رهبر سیاسی جهان را در اختیار دارد.

عصر ایران: سران و رهبران جهان برای جابجایی و مسافرت های داخلی و خارجی از هواپیماهای اختصاصی استفاده می کنند.

 در بسیاری از پروتکل های سیاسی و قوانین داخلی کشورها سران و رهبران کشورها به دلیل مسایل امنیتی و سفرهای متعدد داخلی و خارجی باید از هواپیماهای شخصی استفاده کنند.

در بسیاری از کشورها از بودجه عمومی برای سران کشورها هواپیماهای شخصی تهیه می شود و سران و دولتمردان غالبا در کسوت شخصیت حقوقی خود مادامی که در مسند قدرت هستند، از امکان داشتن هواپیمای اختصاصی برخوردارند.

با شدت گرفتن بحران اقتصاد جهانی از سال 2008 بدین سو مساله هزینه کرد مالیات های شهروندان در بسیاری از کشورهای با سیستم اقتصاد آزاد تبدیل به موضوعی مورد مناقشه شده است؛ دولت ها برای فائق آمدن بر بحران مالی و کسری بودجه غالبا دست به انجام سیاست های ریاضت اقتصادی می زنند و غالبا این بودجه هایی چون بهداشت و آموزش و حقوق و ساعات کار و قوانین بازنشستگی است که دستخوش تغییرات می شوند و دولت ها برای جبران کسری بودجه شان از بودجه های آموزشی و بیمه ای طبقه متوسط و کارمندان و کارگران می زنند.

این در حالی است که شهروندان معتقدند دولت ها می توانند در بسیاری از بودجه های عمومی و ریخت و پاش های دیوان سالاری خود صرفه جویی کنند و یا با افزایش مالیات ثروتمندان ، از پس تامین کسری بودجه برآیند.

این مناقشه حتی به مسایلی چون امکانات سران و رهبران کشورها و هزینه ای که تامین امنیت آنها و دستگاه دیوان سالاری شان بر بودجه عمومی کشور تحمیل می کند، کشیده شده است.

در لیست زیر که اخیر مجله "reachest" منتشر کرده 9 هواپیمای گران سران و رهبران جهان به ترتیب قیمت آنها آمده است. در ابتدای این لیست پادشاه عربستان قرار دارد. او گران ترین هواپیمای اختصاصی یک رهبر سیاسی جهان را در اختیار دارد.


1- 520 میلیون دلار قیمت هواپیمای اختصاصی پادشاه عربستان

گران ترین هواپیماهای اختصاصی سران +عکس

2- هواپیمای بویینگ vc -25  اوباما با قیمت 325 میلیون دلار

گران ترین هواپیماهای اختصاصی سران +عکس

3- هواپیمای شیخ صباح احمد الجابر الصباح امیر کویت 245 میلیون دلار می ارزد

گران ترین هواپیماهای اختصاصی سران +عکس

4- هواپیمای فرانسوا اولاند رییس جمهور فرانسه با 240 میلیون دلار قیمت

گران ترین هواپیماهای اختصاصی سران +عکس

5- هواپیمای پوتین 220 میلیون دلار

گران ترین هواپیماهای اختصاصی سران +عکس

6- هواپیمای  ماریو رنزی نخست وزیر ایتالیا 200 میلیون دلار

گران ترین هواپیماهای اختصاصی سران +عکس

7- هواپیمای  رجب طیب اردوغان 183 میلیون دلار

گران ترین هواپیماهای اختصاصی سران +عکس

8- هواپیمای "ما یینگ جئون" رییس جمهور تایوان به ارزش 90 میلیون دلار

گران ترین هواپیماهای اختصاصی سران +عکس

9-  هواپیمای دیلما روسف رییس جمهور برزیل به قیمت 81 میلیون دلار

گران ترین هواپیماهای اختصاصی سران +عکس
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه