یه باور جدید هست که میگه: ابله رو از حرف زدنش میشه شناخت، عاقل رو از حرف نزدنش.

مجله اینترنتی برترین ها

مجله خط خطی - صدرا قاضی:

* یه باور جدید هست که میگه:
بازی بدون تماشاگر فقط یه بازیه.

* یه باور جدید هست که میگه:
«وعده دادن» تمرین دروغگویی است.

* یه باور جدید هست که میگه:
صدای آدم ها از جای سرد در نمیاد!

* یه باور جدید هست که میگه:
تا نری هیچ وقت نمی آیی!

* یه باور جدید هست که میگه:
هر حادثه ای که تو رو نکشه قوی ترت می کنه.

* یه باور جدید هست که میگه:
«داد»ی که شنونده نداشته باشد بادِ هواست!

* یه باور جدید هست که میگه:
آدم زیبا، همسر زشت گیرش میاد!

* یه باور جدید هست که میگه:
فلسفه وجود حرف احمقانه شنونده احمقه.

* یه باور جدید هست که میگه:
کار بیهوده برای آدم بیهوده لذت بخشه.

* یه باور جدید هست که میگه:
ابله رو از حرف زدنش میشه شناخت، عاقل رو از حرف نزدنش.

* یه باور جدید هست که میگه:
«داد زدن» اگه نتونه کسی رو بترسونه، لااقل به شخص اعتماد به نفس میده.

* یه باور جدید هست که میگه:
بدترین آدم ها خشمگین ترین آنهاست!

* یه باور جدید هست که میگه:
با حرف نزدن شخصیتت رو تثبیت کن.

* یه باور جدید هست که میگه:
هر وقت که مشکل زبان در جهان حل شد، جنگ ها هم به پایان می رسد!
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه