در ایسلند از لارو حشرات به عنوان غذا استفاده میشود. در این سیستم لارو حشرات پخته شده و بعنوان طعم دهنده به غذا استفاه میشود. در بعضی موارد نیز بعنوان پروتیئن بسته بندی و فروخته میشود.

تاپ ناپ: در ایسلند از لارو حشرات به عنوان غذا استفاده میشود. در این سیستملارو حشرات پخته شده و بعنوان طعم دهنده به غذا استفاه میشود. در بعضی موارد نیز بعنوان پروتیئن بسته بندی و فروخته میشود. از این طعم دهنده های حشره ای در طعم دادن به انواع غذا و دسر استفاده خواهد شد.

لارو حشرات بعنوان طعم دهنده +عکس
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه