۶‌ گام برای تغییر شخصیت

۶‌ گام برای تغییر شخصیت,
اگر خصوصیات شخصیتی شما برایتان موثر واقع نمی شوند، می توانید شخصیت‌تان را تغییر دهید. در این مقاله به ‌شما نشان می دهیم که در ۶ قدم، شخصیت‌تان را به کلی عوض کنید.اگر آماده تـغـیـیر هستید، پس دست به کار شوید. ‌تغییر شخصیت نه تنها امکانپذیر است، بلکه زندگی را برایتان لذت بخش تر می کند.
● ‌تغییر ویژگی های شـخـصـیـتـی :
تـا هـمـین چند وقت پیش، هم متخصصین و هم مردم عادی تصور می کردند که خصوصیات و ویژگی های ‌شخصیتی تا سن ۳۰ سالگی کاملاً در فرد ثابت می شوند. از این گذشته، روانشناسان باور داشتند که بسیاری از ‌ویژگی های شخصیتی، ژنتیکی و ارثی هستند. ‌این یعنی مثلاً شما ذاتاً فردی سازگار، عصبی، برونگرا و ... به دنیا می آیید و همانطور باقی می مانید، مگر اینکه ‌برحسب شرایط محیط تغییر کنید. آن زمان تصور بر این بود که تغییر شخصیت، مسئله ای امکان ناپذیر است.‌اما تحقیقات اخیر ثابت کرده که ویژگی‌های شـخـصـیـتـی قـابـل تغییـرنـد. شمـا مـی تـوانید اگر خواستید آنها را تغییر ‌دهید.دو تن از محققان دانشگاه کالیفرنیا در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که خصوصیات شخصیتی با گذشت ‌زمان تغییر می کنند. البته این تغییر بیشتر در دوره بزرگسالی صـــــورت مـــــی گـــیـــــرد تـــــا دوره کـــــودکـــــی. شــمــــا به عنوان یـک فـرد بـزرگـسـال مـی‌تـوانـیـد بـا تغییرخصوصیات شخصیتی خود، زندگی خود را ارتقا دهید.‌شما هم می خواهید شخصیت‌تان را به کلی تغییر دهید؟ فکر می کنید شخصیت الان شما اذیت‌تان می کند و مـوجـب ‌نـاراحتـی‌تـان اسـت؟ مـا بـه شما نشان می دهیم که چطور این‌کار را انجام دهید .
▪ ‌قــدم اول: بـبـیـنـیــد مــی خــواهـیـد شخصیـت جدیدتان چطور باشد؟ مهربان و دوست داشتنی؟ شوخ و بذله گو؟ جدی؟ بعد ‌ببینید که چه تغییراتی را باید صورت دهید.‌‌
▪ قدم دوم: ببینید چه چیزهایی را می خواهید از کسی کپی کنید. فقط به آن طرف نگاه نکنید و بگویید، "آره، مـی‌خـوام شبیه اون بشم." باید ببینید چه خصوصیتی در او وجود دارد که شما آن را تحسین می کنید.
▪ قدم سوم: خصوصیات مثبتی که دوسـت داریـد را انتخاب کنید. قسمت های آن شخصیتی که می خواهید شبیه او ‌شوید را یادداشت کنید. حتماً نحـوه واکنش و برخورد آن شخصیت را هم یادداشت نمایید. شاید از نحوه برخورد او با ‌موقعیت های مختلف، نحوه رفتار او با دیگران، دوستیابی او و چیزهای دیگر خوشتان آمده است.‌
▪ قدم چهارم: در نحوه حرف زدن خود تغییر ایجاد کنید. آیا صدایتان موقع عصبانیت می لرزد یا بلند حرف می زنید ‌و یا آرام؟ سعی کنید لحن صدایتان را عوض کنید و قبل از رفتن به مرحله بعد، این نحوه حرف زدن را با خودتان ‌تمرین کنید.
▪ قدم پنجم: رفتارتان را تغییر دهید. آیا دوست دارید درمقابل مسائل بی خیال و شاد باشید؟ دوست دارید باهوش و ‌زیرک به نظر برسید؟ می خواهید از نظر دیگران فردی بذله گو و خوش مشرب باشید؟ شاید عادت کردن به این ‌رفتارهای جدید زمان ببرد، اما دست از تلاش برندارید و قدم به قدم پیش بروید تا به هدفتان برسید.
▪ ‌قدم ششم: عادات بدی را که قبلاً داشتید کنار بگذارید. همیشه رگه هایی از شخصیت قبل در شمـا بـاقـی مـی مـاند و ‌اگر شخصیت بهتری می خواهید، پس باید اعمال و رفتارتان را بهتر کنید.‌
منبع : روزنامه آفتاب یزد


 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه