برای همه ما پیش آمده که روزی از خواب بیدار شویم و حاضر باشیم هر کاری انجام دهیم به جز رفتن به محل کار، البته کلک های قدیمی مانند....

نوچه - حسین فضلعلی: برای همه ما پیش آمده که روزی از خواب بیدار شویم و حاضر باشیم هر کاری انجام دهیم به جز رفتن به محل کار، البته کلک های قدیمی مانند اینکه بگوییم بیمار هستم گاهی موثر هستند اما دیگر قدیمی و غیر قابل باور هستند برای همین ما برای شما ۸ مورد از موثرترین بهانه هایی که خوب هم جواب می دهند را آماده کرده ایم .

۸ بهانه ی کارساز برای پیچاندن روزِکاری
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه