درسهای کوتاه

هرچه بیشتر از گذشته بیاموزی کمتــر حسرت آن را می‌خوری

درست است که آدمی ‌نباید در گذشته زندگی کند، ولی باید از گذشته استفاده کرده و از اشتباهات عبرت گرفت که اگر در گذشته خوب عمل نکرده‌ای ببینی چرا چنین بوده است و براساس آن موفقیت خود را بسازی. هرگاه در زمان حال خوشحال نیستی یا احساس عدم موفقیت می‌کنـی، زمان آن است که از گذشته درس عبرت بگیری یا برای آینده برنامه‌ریــزی کنی. دو چیز می‌تواند لذٌت زمان حال را از تو برباید: یکی افکار منفی اســت درباره گذشته و دیگری افکار منفی است درباره آینده. زمان یاد گرفتن و درس گرفتن هر موقعی است که بخواهی زمان حــال را از زمان گذشته بهتر نمایی. از خود سه سوال بپرسید

ادامه مطلب ...
هر روز یک هدیه است

زن ۹۲ ساله با اندام نحیف و لاغر خود با کمک فردی در حال راه رفتن بود او با غرور گام برمی داشت. لباسهایش بسیار مرتب و برازنده بودند موهایش شانه کرده و صورت خود را آرایش کرده بود و رضایت خاطر عمیقی در چهره اش موج می زد. او شوهر خود را به تازگی از دست داده بود و بینایی اش رو به ضعف گذاشته بود. بنابراین دیگر قادر نبود در خانه اش به تنهایی زندگی کند. آنها در حیاط یکی از خانه های سالمندان شهر به سمت اتاقش می رفتند تا برای اولین بار اتاقش را ببیند. آنها به اتاق رسیدند. در آنجا یک توله سگ کوچک بسیار زیبا انتظار او را می کشید. پیرزن راه خود را به س

ادامه مطلب ...
وقتی ایستادگی می‌کنیم یعنی توانایی‌های ما افزایش یافته است

شکاف یا فاصله‌ای میان محرک و پاسخ وجود دارد و کلید موفقیت و خوشبختی ما به نحوی به پرکردن این شکاف بستگی دارد. گاهی دچار اشتباه می‌شویم و احساس بدی به ما دست می‌دهد، در این صورت اگر اصل پیروزی فردی را مدنظر داشته باشیم و براساس الگوی درون- بیرون عمل کنیم، به نتایج دلخواه دست می‌یابیم. همچنانکه بذر را در زمین می‌کاریم و با شکیبایی ازآن محافظت می‌نماییم سرانجام به پیامد آن که یک زندگی ایده‌آل وموفق است نائل می‌آییم. در اینجا به گفته "امرسون" اشاره کنیم: "اینکه ما در انجام کاری ایستادگی می‌کنیم و انجام آن ساده‌تر می‌شود، به این معناست که ماهیت دشو

ادامه مطلب ...
وقت؛ طلائی که آگاهانه می سوزانیم!

عمر انسان بدون در نظر گرفتن طول و عرض آن، مجموعه ای از اوقات و زمانهاست. اوقاتی که هرکدام از ما با هر طلوع و غروبی آنها را منحصرآ در اختیار گرفته و غاصبانه و با آگاهی این فرصتهای بی بدیل و بدون بازگشت را به عناوین مختلف می سوزانیم. ضرب المثللی نغز و پر معنایی از پیشینیان فرهمند ما برجامانده که :. << وقت طلاست>> اما باید گفت "وقت"بسیار فراتر و ارجح ار "طلاست"، زیرا در دل همین اوقات است که" طلا " طلا می شود. مگر نه اینکه "طلا" جایگزین ، همتراز و مشابه بسیار دارد و خسران و نقصان در آن غالبآ، جبران پذیر و قابل بازگشت است. اما وقت و زمان؛ فرصت و

ادامه مطلب ...
نیمه ی پر لیوان

▪ تصویر ذهنی درخشانی از وضعیت مطلوب در سر بپرورانید. تصویر ذهنی در واقع برداشت درونی از دنیای بیرونی است. بنابراین هر طور که دنیا را از دریچه ی نگاه و ذهن خود مشاهده کنیم، آثار و پیامدهای متناسب با آن را خواهیم دید. مانند اینکه: دو نفر یک لیوان تا نیمه آب را مشاهده می‌کنند. یکی توجهش به نیمه ی پر لیوان جلب می‌شود و آن را در نظر می‌آورد و دیگری تحت تأثیر نیمه ی ‌خالی قرار می‌گیرد و فقط آن نیمه را تماشا می‌کند!. نکته ی دیگری که در مورد تصاویر ذهنی قابل بیان می‌باشد، تأثیر این تصاویر بر روی سیستم عصبی است: پس از آنکه این تصاویر در مغز تجزیه و ت

نیمه پر نیمه پر لیوان لیوان نیمه پر

ادامه مطلب ...
نمی‌شود هم مردد بود و هم موثر

به نظر می‌رسد موفقیت با عمل در ارتباط باشد. انسان‌های موفق پیوسته در حرکت‌اند. مرتکب اشتباه می‌شوند، اما از پا نمی‌نشینند. رهبران موفق می‌دانند که چه می‌خواهند: اسکار لوانت، پیانیست بذله گو، زمانی به شوخی گفت: وقتی تصمیم می‌گیرم، پر از تردید می‌شوم. متأسفانه بیشتر افراد در واقع همین طورند. اما نمی‌شود هم مردد بود و هم مؤثر. همان طور که ناپلئون هیل می‌گوید، نقطه شروع هر دستاوردی، خواستن است. اگر می‌خواهید رهبری مؤثر باشید، باید بدانید چه می‌خواهید. تنها در این صورت است که با پیش آمدن فرصت، آن را تشخیص می‌دهید. ▪ خود را به عمل وادار می‌کنن

ادامه مطلب ...
نکته ها

۱) اگر همیشه خواستن توانستن بوده، و هر چه انسان می خواست فورا به آن می رسید «آرزو» معنی نداشت. ۲) وقتی انسان را توانمند، مهربان، زیبا، قوی بنامیم، به طور طبیعی این کلمات چنان باورهای او را عالی می کند که شما او را به مرور زمان، صاحب چنین خصلت هایی خواهید دید و بر عکس هم همین طور. ۳) انسان حتی بالاتر از یک معجزه است و چنان چه بخواهد، هر کاری را می تواند انجام بدهد. ۴) پیشرفت های بزرگ در سایه قدم های کوچک به دست می آید همان طور که کیلومترها از سانتیمترها و کوه ها از سنگ ریزه ها. ۵) خودشناسی مهم ترین کلید دستیابی به آرامش ها، موفقیت ها، محبوبیت ها

نکته نکته ها

ادامه مطلب ...
نظم مهم ترین رکن موفقیت است

اگر هنگامی که وارد یک فروشگاه می شوید همه لوازم آن فروشگاه درهم و برهم، شلوغ و به هم ریخته باشد آیا می توانید از آن جا خرید کنید؟. آیا در یک آشپزخانه شلوغ، حتی اگر لوازم مورد نیاز را هم داشته باشید می توانید به خوبی غذا بپزید؟. آیا اگر کمد لباستان نامرتب باشد، حتی اگر بهترین لباس ها را هم داشته باشید می توانید به سرعت لباس دلخواه خود را بیابید؟. اگر آدم خوش ذوقی باشید اما تشتت فکری داشته باشید آیا می توانید نظر خوبی ارائه بدهید؟. جهان برپایه نظمی خاص و ویژه آفریده شده و قوانین معینی هم بر آن حاکم است. انسان هم اگر طالب موفقیت و رسیدن به اهداف

ادامه مطلب ...
نظم برای کسب موفقیت الزامی است

«نظم» در لغت به معنای آراستن، برپاداشتن، ترتیب دادن کار و انضباط نیز به معنای نظم و انتظام، ترتیب و درستی، نبود هرج و مرج سامان پذیری و آراستگی است. ● نظم در آفرینش. آفرینش براساس نظم استوار است و در دستگاه خلقت، هر پدیده ای جای خاص و ماموریت و کار ویژه ای به عهده دارد. کرات آسمانی در مدار معینی حرکت می کنند، فصول سال و گذشت شب و روز نظم خاصی دارد و خلقت اشیا از اندازه، حد و میزان خاصی برخوردار است. خدای تعالی می فرماید: «ما هرچیزی را به اندازه (و روی حساب) آفریدیم». حکمت خداوندی در هر چیز تجلی یافته است و موجودات عالم نیز روی حساب و نظم دقی

ادامه مطلب ...
نسخه‌ای برای رفع اهمال‌کاری

برنامه پنج مرحله‌ای زیر می‌تواند به مفید واقع شدن شما کمک کند:. مشخص کنید کدام کار است که از انجام آن طفره می‌روید؟ آن را یادداشت کنید و سود و زیان آن را تحلیل نمایید. مزایا و زیان‌های انجام ندادن کار مورد نظر را با هم مقایسه کنید و به آنها امتیاز بدهید. برنامه‌ریزی کنید. زمان شروع کار خود را به طور دقیق مشخص کنید. سپس فهرست مواردی را که ممکن است شما را از شروع کار بازدارد، تهیه کنید و راه‌حل‌هایی را که طرز برخورد با این مشکلات را نشان می‌دهد، بنویسید. کار را ساده کنید. اگر به جای هدف‌های بسیار بزرگ و ایده‌آل، هدف‌های واقعی و به نسبت ساده ر

ادامه مطلب ...
نباید بمیرید و نغمه ی درونتان هنوز زنده باشد

جبران خلیل جبران میگه : « وقتی زاده می شوید ، کار شما در دلتان قرار دارد » . کار شما چیه ؟ هدفتون چیه ؟ آیا در زندگیتون راهی رو میرید که دلتون میگه برید؟. یه لحظه به خودتون اشاره کنید . انگشت شما به احتمال زیاد به قلبتون اشاره می کنه نه به مغزتون . شما همونید ، تپش دایمی قلب شما نشونه ی پیوند همیشگی شما با تپش جاودانه ی قلب خداوند یا شعور هستی است . بعضی از آدما سرونوشت ایوان ایلیچ شخصیت داستانی تولستوی رو پیدا میکنن که در بستر مرگ نگران بود که اگه سرتاسر عمرم رو اشتباه کرده باشم چه ؟ واقعا صحنه ی وحشتناکیه . نباید چنین سرنوشتی پیدا کنید . ب

ادامه مطلب ...
نایست! حتی اگر ….

در سال ۱۹۶۸ مسابقات المپیک در شهر مکزیکوسیتی برگزار شد. در آن سال مسابقه دوی ماراتن یکی از شگفت انگیزترین مسابقات دو در جهان بود. دوی ماراتن در تمام المپیکها مورد توجه همگان است و مدال طلایش گل سرسبد مدال های المپیک. این مسابقه به طور مستقیم در هر ۵ قاره جهان پخش میشود . کیلومتر آخر مسابقه بود دوندگان رقابت حساس و نزدیکی با هم داشتند، نفس های آنها به شماره افتاده بود، زیرا آنها ۴۲ کیلومترو ۱۹۵ متر مسافت را دویده بودند. دوندگان همچنان با گامهای بلند و منظم پیش میرفتند. چقدر این استقامت زیبا بود. هر بیننده ای دلش میخواست که این اندازه استقام

نایست حتی اگر

ادامه مطلب ...
می‌توانیم؛ بر رویدادها پیشی بگیریم!

دقت کرده‌اید هرآنچه درپیرامون ما قراردارد، پیوسته درحال تغییراست. فرقی نمی‌کند این تغییرات می‌تواند مثبت یا منفی باشد؛ به هرحال پستی و بلندی‌ها درزندگی ما همواره درحال شکل‌گیری است. بخصوص به آن لحظاتی بیندیشید که می‌خواهید رهسپار کنج عزلت شوید! و خودتان را از دید همه کس و همه چیز مخفی کنید؛ گویا می‌خواهید زمان را به ایستایی فرا خوانید. اما طبیعی است که نمی‌شود. درست درهمین لحظات اتفاق‌های عجیبی، شما را به میدان زندگی می‌کشاند که حالا بفرما. خیلی شانس بیاورید، این اتفاق‌های جدید دودمان‌برانداز نیستند. خلاصه، یک لحظه غفلت است و هزارماجرا. بناب

ادامه مطلب ...
می خواهید جذاب باشید؟

همه ما علاقه‌مندیم یادمان در دلهای اطرافیان باقی باشد و این تنها با سلاح خُلق خوش حاصل می‌شود. هنگامی که به خاطرات پررنگمان با آشنایان مراجعه می‌کنیم افراد مهربان و خوش اخلاق از ماندگارترین شخصیت‌ها در ذهن و رحمان می‌باشند. چنین ماندگاری در قلب‌ها آرزوی همه ماست و این مهم به دست نمی‌آید مگر آن که از رموز آن آگاه باشیم‌. یکی از مهمترین رازهای رسیدن به آن جذابیت است و قبل از هر چیز باید بدانیم که جذابیت چیزی غیر از زیبایی است‌. شخص می‌تواند صورت زیبایی نداشته باشد اما بسیار جذاب باشد و هم چنین می‌تواند بسیار زیبا باشد اما اصلاً جذابیت نداشته با

جذاب باشید

ادامه مطلب ...
می توانید اوضاع را تغییر دهید حتی اگر قمر در عقرب است

وقتی پای صحبت خیلی از هم سن و سال های خودمان می نشینیم، متوجه می شویم که بعضی از آنها دل پرخونی دارند. چنان از اوضاع روزگار گله می کنند که بعضی وقت ها فکر می کنیم هیچ نقطه روشنی در زندگی آنها وجود ندارد. البته درست است که ما جوان ها در زمینه های مختلف با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنیم، ولی این مسائل نباید موجب شود که به طور کامل از زندگی نا امید شویم و نگاهمان به همه مسائل تیره و تار و با بدبینی باشد. شاید بگویید: «ای بابا، من اینقدر گرفتاری و مشکل دارم که دیگه هیچی نمی تونه بهم حال بده!». اما اگر همین حالا به زندگی خودتان با دقت نگاه

اوضاع قمر در عقرب قمر در عقرب است

ادامه مطلب ...
می توانی همانی باشی که می خواهی

دوست دارم این طور فکر کنم روزی که به دنیا آمدیم، به عنوان هدیه تولد، کل دنیا را به ما دادند. یک جعبه خوشگل حیرت آور که دورش روبان های معرکه ای پیچیده اند! بعضی از آدم ها حتی به خودشان زحمت نمی دهند روبان ها را باز کنند، چه رسد به این که در جبعه را باز کنند. اگر هم باز کنند، توقع دارند که فقط زیبایی، شگفتی و سرخوشی در آن ببینند و وقتی می بینند که در آن، درد و ناامیدی هم هست، حیرت می کنند. مردم پیش من می آیند و می گویند: «خب! جنابِ «همه چیز دان»! اگر زندگی این قدر که تو ادعا می کنی با ارزش است، پس چرا مرگ و رنج و بدبختی و این همه چیزهای منفی د

ادامه مطلب ...
موفقیت، فقط بیل گیتس شدن نیست!

جوانی را تصور کنید که در سن سی سالگی، مثلاً پس از چند سال کار مداوم و با اخذ وام بانکی توانسته است خانه کوچکی را در یکی از نقاط متوسط تهران برای خود تهیه کند. حال جوان دیگری را تصور کنید که با همین میزان درآمد خانه‌ای ۱۵۰ متری را در یکی از مناطق خوب شهر اجاره کرده و ضمناً هر سال به‌همراه همسرش برای تفریح به خارج از کشور سفر می‌کند. ▪ به‌نظر شما کدام‌یک از این دو جوان در زندگی خود موفق‌تر بوده‌اند؟. پاسخ شما هرچه باشد نشان‌گر دیدگاه و برداشتی است که از موفقیت دارید، اما به‌نظر من، جوان اول از آن‌جائی که توانسته یک امنیت خاطر نسبی را فراهم کند و

موفقیت بیل گیتس

ادامه مطلب ...
موفقیت، چاشنی ارزشمند شادی در زندگی

ـ گام نخست تشخیص دهید که چه چیزی برای شما در زندگی از بیشترین اهمیت برخوردار است. به عنوان مثال آیا برای کارهای خاصی ارزش ویژه قائل هستید؟ معمولا رسیدن به چه رتبه‌هایی بیش از هر چیز ذهن شما را درگیر می‌کند؟. ـ گام دوم همیشه به زمان‌هایی فکر کنید که بیشترین ضریب موفقیت را لمس کرده‌اید. در ادامه به زمان فعلی خود فکر کنید و دریابید که گام بعدی: تصمیم جدی بگیرید که زمان بیشتری برای رسیدن به درجات عالی‌تر در زندگی اختصاص دهید. سعی نکنید که حالتی یکنواخت حتی در موفقیت‌های فعلی داشته باشید. ـ در ادامه: همیشه با موفقیت‌های کوچک شروع کنید. مثلا رسید

ادامه مطلب ...
موفقیت یک سفر است

گام برداشتن در مسیر موفقیت در واقع یک سفر است. در این سفر هم مثل سایر مسافرت‌ها کشتی شما باید از میان آب‌های آرام و امواج خروشان گذر کند تا به مقصد برسد. اگر در رویارویی با تلاطم و مشکلات این سفر شما در عرشه بمانید و با در دست گرفتن سکان، کشتی را در جهت هدف هدایت کنید، قطعاً به موفقیت خواهد رسید. تفاوت بین کسانی که در زندگی موفق‌اند با دیگرانی که شکست خورده‌اند نه در دفعات گرفتاری کشتی و نه در شدت توفان‌ها است بلکه اختلاف اصلی بین این دو دسته در کیفیت حضور آنها در صحنه کشتی زندگی است. برخی بعد از تخریب کشتی‌هایشان آن را از نو ساخته و به سفرش

ادامه مطلب ...
موفقیت یعنی

▪ شاد بودن با آنچه هستی. ▪ کشف اینکه بهشت در درون ماست. ▪ مقابله با ترس و یافتن ایمان. ▪ بخشش بدون یادآوری. ▪ دانستن اینکه اعتقادات ، تجارب را می سازند. ▪ وقت گذاشتن برای خانواده ، دوستان. ▪ شاد بودن و با صفا و آرامش ذهن زندگی کردن. ▪ اعتماد به زیبایی احساسات و نیازهایتان. ▪ تمایل به آموختن از هر رخدادی. ▪ قهرمان داستان خود بودن. ▪ سپری کردن زمان با آنان که دوست داری. ▪ امروز را خوب زیستن. ▪ چگونگی مبارزه با یاس ها و ناامیدی ها. ▪ بدانیم چیزی به نام شکست وجود ندارد حاصل هر تجربه ای فقط یک نتیجه است. ▪ اینکه مسئولیت هر اتفاقی را به عهده بگیریم و

موفقیت یعنی موفقیت یعنی چه

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه