نوشته‌هایی با برچسب "آموزش شینیون مو 2015"

آموزش شینیون مو به صورت بافت آموزش شینیون مو به صورت بافت

۱ – ابتدا موهای تان را به دو دسته تقسیم کنید. ۲ – قسمت بالایی مو را با گیره های مو جمع کردهو قسمت پایینی را طوری ببافید که دورتادور سرتان را بپوشاند. ۳ – ادامه موی بافته شده را با سنجاق لابه لای موهای تان ثابت کنید. ۴ – قسمت بالایی مو را به دو قسمت دیگر تقسیم کنید. ۵ – قسمت بالایی را داخل یک اسفنج مشکی کنید. ۶،۷،۸ – موهای بالا را به قسمت های باریکی تقسیم کنید و آنها را موهای پایین ببافید. ۹ – ادامه موهای بافته شده را با سنجاق های مشکل لابه لای موهایتان ثابت کنید. امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۳۸ آموزش شینیون مو – ۳۸

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۱۳ آموزش شینیون مو – ۱۳

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۳۳ آموزش شینیون مو – ۳۳

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۶۹ آموزش شینیون مو – ۶۹

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۴ آموزش شینیون مو – ۴

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۴۹ آموزش شینیون مو – ۴۹

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۶۰ آموزش شینیون مو – ۶۰

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۶۶ آموزش شینیون مو – ۶۶

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۱۶ آموزش شینیون مو – ۱۶

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۶۳ آموزش شینیون مو – ۶۳

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۲ آموزش شینیون مو – ۲

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۵۸ آموزش شینیون مو – ۵۸

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۸ آموزش شینیون مو – ۸

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۲۷ آموزش شینیون مو – ۲۷

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۲۹ آموزش شینیون مو – ۲۹

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۱ آموزش شینیون مو – ۱

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۵۵ آموزش شینیون مو – ۵۵

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۴۰ آموزش شینیون مو – ۴۰

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۴۷ آموزش شینیون مو – ۴۷

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۳۷ آموزش شینیون مو – ۳۷

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۲۳ آموزش شینیون مو – ۲۳

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۴۵ آموزش شینیون مو – ۴۵

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۱۳ آموزش شینیون مو – ۱۳

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

آموزش شینیون مو – ۱۹ آموزش شینیون مو – ۱۹

امتیاز شما به این مطلب :. <!-- Rating by www. 1abzar. com --->.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه