نوشته‌هایی با برچسب "احساس امنیت"

اعتماد و احساس امنیت اعتماد و احساس امنیت

پیدا کردن فرد امین و مورد اطمینان چه در روابط نزدیک و چه در روابط دور یا رسمی کار ساده‌ای به نظر نمی‌رسد. انسانها دوست دارند دوستان قابل اعتمادی داشته باشند. دوستانی که بتوانند برای روزهای سخت زندگی رویشان حساب کنند. اعتماد و اطمینان دو واژه‌ای است که به ظاهر ساده می‌آید اما در اصل جای تعمق بسیار دارد. وقتی فردی اعتماد می‌کنید و حرف دلتان را می‌زنید و سپس آن را از دهان دیگری می‌شنوید چه احساسی به شما دست می‌دهد. مطمئنا احساس خوشایندی نیست. شهروندان ما تا چه میزان به هم اطمینان دارند. در یک خانواده افراد آن خانواده تا چه حد مورد اعتماد هم

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه