نوشته‌هایی با برچسب "ارزش دوستی"

ارزش دوستی ارزش دوستی

من هم درست همانند تو گرفتارم. من هم درست همانند تو نگران امرار معاش هستم. من هم درست همانند تو سر کار می روم و در برابر ارباب رجوع خود پاسخگو هستم. من هم مانند تو انسانم و به استراحت و تفریح نیاز دارم. من هم درست همانند تو دارای شأن و مقام هستم. در پایان هر ماه صورتحساب اینترنت پر سرعت خود را باید پرداخت کنم. برای من هم درست همانند تو در پایان دو ماه صورتحساب تلفن همراه و تلفن ثابت می آید. من نیز مانند تو غمگین می شوم. من نیز مانند تو اشتباه می کنم. من نیز مانند تو لباس می پوشم و غذا می خورم. آنگاه . . . تو برای من وقت نداری. من از

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه