نوشته‌هایی با برچسب "امیدواری و موفقیت"

امیدواری!‌ راز موفقیت امیدواری!‌ راز موفقیت

دو تا مرد که به شدت مریض بودن در بیمارستانی بستری بودن. یه کدوم از اون دو مرد برای بهتر نفس کشیدن باید به طور نشسته در کتار پنجره می نشست و دیگری باید کاملا در تخت خود بر روی پشت خود دراز میکشید. آنها از همه چیز برای یکدیگر صحبت میکردند . از زنهایشان - خیشاوندان -دوران سربازی و. آن مردی که در کنار پنجره بود همه ی چیزهای را که میدید برای آن یکی تعریف میکرد. آن مرد از پارک و حوضی که در ان جا واقع بود و اردک ها و قو های که در ان بودن برای مرد حرف میزد. از عاشق های که دست در دست هم در انجا در حال قدم زدن بودن میگفت. این مرد به بهترین شکل با تم

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه