نوشته‌هایی با برچسب "ای ساربان آهسته ران"

ای ساربان آهسته ران.... ای ساربان آهسته ران....

بخشیدن را دوست دارم، آنجاکه احساس می‌کنم کسی مستحق بخشش از سوی خدای خویش بوده و تو را واسطه این بخشش یافته‌اند و به تو ماموریت گره‌گشایی داده‌اند. سفر را دوست دارم، چون به من می‌گوید تو همه حقیقت نیستی و حقیقت ابعادی به اندازه کل هستی دارد و تنها چشمان تو نیست که جهان را می‌بیند، بلکه چشمان بیکرانی است که بر هستی خیره شده و وقتی مردمان نقاط مختلف جهان را می‌بینم شور و شعف عجیبی می‌گیرم به ویژه آن‌ها که عاشق‌تر، آزادتر و صمیمی‌تر تو را به آغوش تجربه‌هایشان از زندگی دعوت می‌کنند یا اگر چیزی به تو ارائه می‌دهند با چشم عاشقشان منتظر دیدن لذت روحی ت

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه