نوشته‌هایی با برچسب "برخورد با افراد اعصاب خورد کن"

برخورد با افراد اعصاب خورد کن برخورد با افراد اعصاب خورد کن

ما همواره با افرادی در زندگی مواجه می باشیم کـه درک کردن و مصاحبت با آنها تا حدودی دشوار است. ایـنـگـونـه افراد که از دید ما ممکن است غیر عادی بـه نظر آیـنـد، درهمه جا وجود دارند و ما مجبوریم که به نوعی با آنها کنار بیاییم. ● در زیر به برخی از خصوصیات این افراد اشاره میکنیم:. ۱) آدم فضول: به زندگی همه سرک میکشد - مانند یک نـگهـبـان سمج در امور دیگران مداخله می کند - شایـعـه پراکنی میکند. ۲) همیشه مخالفت کننده: سـلـطه جـو - پرخاشگر - قلدر - با همه چـیـز در ضـدیـت میباشد. ۳) مردد: عـدم صـراحـت - تـصـمـیـم گـیری را به تعویق می اندازد - مـسـایـل ر

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه