نوشته‌هایی با برچسب "تبدیل رویا به واقعیت"

برنامه تبدیل رویا به واقعیت برنامه تبدیل رویا به واقعیت

ما انسان‌ها در این دنیا کاری جز زندگی کردن نداریم. انسان‌های موفق که درک درستی از مفاهیم زندگی ‌سعادتمندانه دارند ، سعی می‌کنند همواره به ارزیابی کیفیت زندگی خود بپردازند و بهتر زندگی کـنـنــد، امــا ‌انـســان‌هــای نــاکــام و غـافـل، در تـلـه‌ گـــرفـتـــاری‌هــای زنــدگــی‌گـیــر مــی‌کـنـنــد و اسـیــر روزمرگی‌ها می‌شوند و هرگز احساس ‌خوشبختی و سعادت نمی‌کنند و زندگی را می‌بازند. ‌‌معیار خوب زندگی کردن، داشتن احساس رضایت از لحظه لحظه‌های زندگی است. همان مفهومی که نامش ‌خوشبختی است و گمشده‌ همه‌ انسان‌های عالم خاکی می‌باشد. خوشبختی به‌طور

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه