نوشته‌هایی با برچسب "تعاملات انسانی"

اسراری در تعاملات انسانی اسراری در تعاملات انسانی

زندگی انسان بدون ارتباطات امکان پذیر نیست. ما در یک اجتماع بزرگ (مثل شهر یا کشور) به صورت گروهی زندگی می کنیم. پس من در طول شبانه روز مدام در ارتباط با سایرینم. من با پدرم، مادرم، دوستانم، رئیس شرکتم، اقوامم، همسرم، فرزندانم، بقال سرکوچه ام، مشتری هایم و خیلی های دیگر در ارتباطم. حتی اگر شما یک زاهد گوشه نشین هم باشید و مدعی باشید که با هیچ کس در ارتباط نیستید باز هم نمی توانید منکر ارتباط شوید. چون به هرحال شما با خودتان در ارتباطید. در تنهایی ها ما اغلب با خودمان حرف می زنیم. تجربیات گذشته را مرور می کنیم، خاطرات را بررسی می کنیم، ناراح

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه