نوشته‌هایی با برچسب "تعهد و وجدان کاری"

مقدمه ای بر عوامل مؤثر در تقویت تعهد و وجدان کاری مقدمه ای بر عوامل مؤثر در تقویت تعهد و وجدان کاری

● مقدمه. چندی است اصطلاح «وجدان کاری» به فرهنگ اداری کشور راه یافته و مورد توجه مدیران ارشد قرار گرفته است اما تا به حال گام های اساسی در جهت شناسایی و اعمال حاکمیت وجدان کاری در جامعه برداشته نشده است. وجدان کاری را می توان رضایت قلبی و التزام عملی نسبت به وظایف تعیین شده برای انسان تعریف کرد. با این شرط که بدون هرگونه سیستم نظارتی، شخص وظایف خود را به بهترین نحو ممکن به انجام رساند. با چنین تعریفی این مقاله تلاش می کند جوانب مختلف مفهومی و عملی این موضوع را بررسی کند. ● وجدان کاری چیست؟. ▪ معانی واژه وجدان. در قرآن کریم واژه «وجد» و مشتقات

عوامل مؤثر در تقویت تعهد و وجدان کاری عوامل مؤثر در تقویت تعهد و وجدان کاری

● مقدمه. چندی است اصطلاح «وجدان کاری» به فرهنگ اداری کشور راه یافته و مورد توجه مدیران ارشد قرار گرفته است اما تا به حال گام های اساسی در جهت شناسایی و اعمال حاکمیت وجدان کاری در جامعه برداشته نشده است. وجدان کاری را می توان رضایت قلبی و التزام عملی نسبت به وظایف تعیین شده برای انسان تعریف کرد. با این شرط که بدون هرگونه سیستم نظارتی، شخص وظایف خود را به بهترین نحو ممکن به انجام رساند. با چنین تعریفی این مقاله تلاش می کند جوانب مختلف مفهومی و عملی این موضوع را بررسی کند. ● وجدان کاری چیست؟. ▪ معانی واژه وجدان. در قرآن کریم واژه «وجد» و مشتقات

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه