نوشته‌هایی با برچسب "تولد دوباره من"

تولد دوباره... تولد دوباره...

بعضی وقت‌ها برای شناختن ارزش بعضی چیزها باید به اوضاع کسانی فکر کرد که به دلیل نداشتن آن دچار سختی شده‌اند. سواد در عصر ما ماجرایی عادی است، اما برای نسل‌هایی از پیشینیان این‌طور نبود. در بسیاری از شهرها و روستاها تعداد زیادی از مردم کوچه و بازار از امتیاز خواندن و نوشتن محروم بودند. کسانی که به دلیل شرایط اقتصادی خانواده امکان حضور در مدرسه را پیدا نکرده بودند و به همین دلیل دشواری‌های بسیاری را تحمل می‌کردند. یک کودک دبستانی می‌توانست نام کوچه و یا خیابان را روی تابلو بخواند، اما آنها نمی‌توانستند. آن کودک می‌توانست نشانی و نام فرستنده یک نا

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه