نوشته‌هایی با برچسب "توکل کردن"

توکل کردن توکل کردن

چرامضطرب و نگران می‌شوید؟ خود را به من بسپارید. آنگاه من خود به مشکلاتتان فکر می‌کنم. من هیچ چیز از شما نمی‌خواهم. مگر اینکه خود را به تمامی به من بسپارید. من تنها زمانی در کارهای شما مداخله خواهم کرد که شما چگونه تسلیم شدن را بیاموزید. آنگاه دیگر لازم نیست هیچ نگرانی داشته باشید. با همه ترسها و نا امیدی‌ها خداحافظی کنید. ولی شما در عمل نشان می‌دهید که به من اعتماد ندارید، حال آنکه می‌باید چشم و گوش بسته من تکیه کنید. تسلیم یعنی فکرتان را مشغول مشکلات و مسائل نکنید. بلکه همه چیز را به دست من بسپارید و بگویید:خداوندگارا، اراده تو جاری شود،

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه