نوشته‌هایی با برچسب "تو بهترین هستی"

برای تو که بهترین هستی برای تو که بهترین هستی

می‌خواهم برایت بهترین دوستی باشم که تاکنون داشته‌ای. می‌خواهم که گوش جان به سخنانت بسپارم. حتی اگر در مشکلات خود غرق شده باشم،. آن‌گونه که هیچ‌کس تاکنون چنین نکرده. می‌خواهم تا هر زمان که مرا طلبیدی در کنارت باشم،. نه اکنون، بلکه هر زمان که خودت می‌خواهی. می‌خواهم رفیق شفیقت باشم، می‌خواهم تو را به اوج برسانم. خواه توانش را داشته باشم، خواه از انجام آن ناتوان باشم. می‌خواهم به‌گونه‌ای با تو رفتار کنم که گوئی اولین روز تولد توست. نه آن‌روز خاص، که تمام روزهای سال. به حرف‌هایت گوش خواهم داد. نصیحتت می‌کنم. هم‌بازی‌ات می‌شوم. گاهی اوقات می‌گذارم ک

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه