نوشته‌هایی با برچسب "زندگی موفق"

زندگی موفق با این نکات زندگی موفق با این نکات

۱ - فعال باشید. ویکتور. فرانکل می گوید بین محرک و پاسخ خلاء وجود دارد و در حدفاصل این خلاء،. تمامی آزادی ما نهفته است. با اینکه وی از محرومیت های شدید در اردوگاه های. کار اجباری نازی رنج می برد، اما به این باور رسید که خود مسوول اندیشه ها. و اعمال خود است و فقط برخی واکنش های شرطی نیست. همانند فرانکل، ما. نیز باید تلاش کنیم با همنوا کردن تمامی تجارب زندگی، سرنوشت خود را. بیافرینیم. هر چیزی از ذهن ما آغاز و به بیرون ساطع می شود بنابراین هر. آنچه در اطراف ما رخ می دهد بازتابی از دنیای درون خود ماست. اینکه ما به. این دنیای درون اجازه دهیم سرکش

کلیدهای زندگی موفق کلیدهای زندگی موفق

۱) آنچه هست، واقعیت محض نیست، بلکه فهم و درک ما از آن واقعیت است که وجود دارد. پس پنجره‌ها یا دریچه‌هایی را که شما از طریق آن به این دنیا نگاه می‌کنید بشناسید و گذشته ی خود را بدون اینکه کاملاً تحت کنترل آن قرار گیرید، بپذیرید. شما فقط از طریق فهم و درک خودتان است که این دنیا را می‌شناسید و تجربه می‌کنید و توانایی این کار را نیز دارید که خودتان چگونگی درک خود را از هر واقعه‌ای، انتخاب کنید. چون همه ما دنیا را از طریق پنجره‌های شخصی خودمان می‌بینیم، این امر بر چگونگی تعبیر و تفسیر ما از وقایع و پاسخ‌های ما و پاسخ‌های داده شده به ما تاثیر می‌گذا

کلید زندگی موفق کلید زندگی موفق

هر توفیق بزرگی ایجاب می کند که مسئولیت بپذیرید . در تحلیل نهایی، صفت مشترک همه آدم های موفق توانایی در قبول مسئولیت است. از مایکل کوردا، سردبیر سایمون اند شوستر. ●موفقیت چیست. موفقیت در زندگی لازمه داشتن دانش بالا، ثروت زیاد، قدرت و مقام اجتماعی نیست. بلکه موفقیت یعنی خود باشیم ونه دیگری. موفقیت یعنی شناخت ارجحیت های زندگی و عملکرد بر اساس ان. موفقیت یعنی ساختن امروز برای فردای بهتر. موفقیت تجهیز امروز خود برای فردای پر بار . اگر امروز شما بخواهید الگو یک فرد موفق را در زندگی خود دنبال نمایید آن فرد که خواهد بود؟ شاید شما در لیست خود افرا

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه