نوشته‌هایی با برچسب "مشکلات کسب و کار"

یافتن راه‌حل‌هایی برای مشکلات روزمره کسب و کار یافتن راه‌حل‌هایی برای مشکلات روزمره کسب و کار

● مربیگری برای عملکردی بهتر. مربیگری یکی از روش‌های آموزشی است که باعث می‌شود افراد با تجربه بیشتر و به بهترین شکل ممکن رشد کنند. مربیگری، هم یک سبک است و هم روشی برای برقراری ارتباطات رو در رو، که به یک مدیر کمک می‌کند تا از رشد مهارت‌های کارکنانش در قبال فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده حمایت کند. در حالت مربیگری، مدیر با یادگیرنده همکاری می‌کند تا مشخص شود که یادگیرنده برای شغل فعلی و آتی خود، به چه مهارت‌های جدیدی نیاز دارد و بدین ترتیب به تحقق اهداف حرفه‌ای کمک می‌شود. در جلسات مربیگری، مدیر به طور مستقیم با یادگیرنده کار می‌کند، به او اجازه آ

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه