نوشته‌هایی با برچسب "نیمه پر لیوان"

نیمه ی پر لیوان نیمه ی پر لیوان

▪ تصویر ذهنی درخشانی از وضعیت مطلوب در سر بپرورانید. تصویر ذهنی در واقع برداشت درونی از دنیای بیرونی است. بنابراین هر طور که دنیا را از دریچه ی نگاه و ذهن خود مشاهده کنیم، آثار و پیامدهای متناسب با آن را خواهیم دید. مانند اینکه: دو نفر یک لیوان تا نیمه آب را مشاهده می‌کنند. یکی توجهش به نیمه ی پر لیوان جلب می‌شود و آن را در نظر می‌آورد و دیگری تحت تأثیر نیمه ی ‌خالی قرار می‌گیرد و فقط آن نیمه را تماشا می‌کند!. نکته ی دیگری که در مورد تصاویر ذهنی قابل بیان می‌باشد، تأثیر این تصاویر بر روی سیستم عصبی است: پس از آنکه این تصاویر در مغز تجزیه و ت

نیمه پر لیوان را ببین نیمه پر لیوان را ببین

لیوان آب بسته به این که چگونه آن را ببینیم، نیمی پر است و نیمی خالی. دیدن این لیوان بستگی به اندیشه ما دارد. همیشه میلیاردها طرز فکر وجود دارد که ما می توانیم برای اندیشیدن انتخاب کنیم اما بیشتر ما همان اندیشه هایی را انتخاب می کنیم که پدر و مادرمان برمی گزینند. ولی واقعا مجبور نیستیم این شیوه را ادامه دهیم، چرا که هیچ قانونی نمی گوید که تنها یک راه برای اندیشیدن وجود دارد. یادمان باشد هر اعتقادی که برمی گزینیم برای ما به حقیقت درمی آید. اندیشه های ما کاملا متفاوت است به همین دلیل است که زندگی ها و تجربه های ما نیز کاملا متفاوتند. اندیشه ه

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه