نوشته‌هایی با برچسب "چراغهای رابطه تاریکند"

چراغ‌های رابطه تاریکند؟ چراغ‌های رابطه تاریکند؟

کار همیشه اش شده. تا چشم هایم را روی هم می گذارم صدایش را می شنوم که سراغ لباسهایم رفته و درون جیبم را می گردد . اول فکر می کردم خیالاتی شده ام اما چند بار دستگیرش کردم. من هیچ چیز برای خودم ندارم وقتی دلیل این کارش را می پرسم جواب می شنوم زندگی مشترک حریم شخصی نمی خواهد سرگردان مانده ام حق با من است یا او؟. آیا به رابطه خودتان با دیگران فکر کرده اید؟رابطه ای که با همسر و فرزندانتان دارید. آیا از این روابط احساس خوبی دارید؟یا اینکه احساس عذاب و زندانی بودن می کنید؟روانشناسان برای تحلیل ساده روابطمان و اینکه آیا روابطی که داریم سالم و قابل قبو

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه