نوشته‌هایی با برچسب "چگونه اعتماد دیگران جلب کنیم"

چگونه اعتماد دیگران را جلب کنیم چگونه اعتماد دیگران را جلب کنیم

▪ با افراد بلند مرتبه دوست شوید. دوستان شما نشان دهنده میزان اعتبار شما هستند. اگر با افراد بزرگ ارتباط داشته باشید و نزدیکان شما از اعتبار خوبی برخوردار باشند، شما نیز از همان اعتبار برخوردار خواهید شد. ▪ آلت دست دیگران نشوید. به فروشندگان خودرو آموزش داده می‌شود تا به همه سوالات پاسخ بدهند، بدون توجه به اینکه پاسخ صحیح را می‌دانند یا خیر. در واقع هدف از این کار این است که آنها مطلع نشان داده شوند. اگر اطلاعات شما در رشته‌های گوناگون کم باشد به آلت دست دیگران تبدیل می‌شوید. ▪ اشتباهاتتان را بپذیرید. مطالعات نشان می‌دهد که دروغگوها خیلی کم ا

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه