نوشته‌هایی با برچسب "چگونه ذهن را تقویت کنیم"

کلیدهای موفقیت ذهن را چگونه تقویت کنیم ! کلیدهای موفقیت ذهن را چگونه تقویت کنیم !

● کلیدهای موفقیت ذهن را چگونه تقویت کنیم !. تنبلی یکی از شایع ترین مشکلاتی است که مردم با آن دست به گریبان هستند. حتما شما هم کارهای عقب افتاده مهم زیادی دارید که مدت هاست آن ها را عقب می اندازید و اقدامی برای انجام دادنشان نمی کنید . چقدر کارهای عقب افتاده دارید ؟ چرا زودتر اقدام نمی کنید ؟. مطالعه و بررسی زندگی مردان و زنان موفق که سرعت قابل ملاحظه ای در پیشرفت داشته اند ، نشان می دهد که مهمترین ویژگی آن ها (( عمل گرایی )) است ، این افراد فورا و مستقیما به سراغ کارهای اصلی خود می روند وخود را موظف می کنند تا به طور مداوم و خستگی ناپذیر به ا

کلیدهای موفقیت ذهن را چگونه تقویت کنیم! کلیدهای موفقیت ذهن را چگونه تقویت کنیم!

تنبلی یکی از شایع ترین مشکلاتی است که مردم با آن دست به گریبان هستند. حتما شما هم کارهای عقب افتاده مهم زیادی دارید که مدت هاست آن ها را عقب می اندازید و اقدامی برای انجام دادنشان نمی کنید . ● چقدر کارهای عقب افتاده دارید ؟ چرا زودتر اقدام نمی کنید ؟. مطالعه و بررسی زندگی مردان و زنان موفق که سرعت قابل ملاحظه ای در پیشرفت داشته اند ، نشان می دهد که مهمترین ویژگی آن ها (( عمل گرایی )) است ، این افراد فورا و مستقیما به سراغ کارهای اصلی خود می روند وخود را موظف می کنند تا به طور مداوم و خستگی ناپذیر به انجام کارشان پرداخته و آن را به اتمام رسانند

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه