نوشته‌هایی با برچسب "چگونه کار کنیم"

اولین روز ورود نیروی جدید را در محل کار چگونه برگزار کنیم ؟ اولین روز ورود نیروی جدید را در محل کار چگونه برگزار کنیم ؟

اولین روز کار همیشه آکنده از اوقات هیجان انگیزی برای کارفرما و نیز نیروی جدید کار است، به خصوص اگر این موضوع اولین تجربه هرکدام باشد. طبق یک اصل روانشناسی، کیفیت اولین ارتباط، سنگ بنایی برای نوع و سطح ارتباطی است که بین افراد و گروه ها برقرار می شود. بنابراین از اهمیت اولین روز حضور کاری یک نیروی جدید نباید غفلت ورزید. بدیهی است روند اجتماعی کردن نیروی جدید در محل کار که از آن به «جا افتادن» هم تعبیر می شود، می تواند موجب افزایش بهره وری و کوتاه شدن زمان خو گرفتن با محیط کار شود. بنابراین شایسته است که فرد تازه وارد را به عنوان عضو جدید خانو

چگونه محیط کار خود را طراحی کنیم؟ چگونه محیط کار خود را طراحی کنیم؟

چگونگی طراحی محیط کار رابطه مستقیمی با افزایش یا کاهش عملکرد سازمانی دارد؛ عواملی وجود دارد که اگر در طراحی محیط کار مورد توجه قرار نگیرد، کارهای سازمانی به درستی انجام نمی گیرد و با کاهش بازده مواجه خواهیم شد. بنابراین در ابتدا با پرداختن به عوامل زیر، به الگوهایی مناسب جهت طراحی محیط کار خواهیم رسید. ● عواملی که در طراحی محیط کار باید مورد توجه قرار گیرد. ۱) اولین عاملی که در طراحی محیط کار باید مورد توجه قرار گیرد، عامل «سرو صدا» است. عامل «سرو صدا»رابطه آشکار و قابل پیش بینی با عملکرد افراد در محیط کار دارد؛ سر و صدا باعث کاهش عملکرد افرا

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه