نوشته‌هایی با برچسب "گفته اند"

از قدیم گفته اند که... از قدیم گفته اند که...

۱ ) . دوستت دارم نه بخاطر شخصیت تو، بلکه برای شخصیتی که من هنگام با تو بودن پیدا می کنم. ۲) . هیچ کس لیاقت اشک های تو را ندارد و کسی که چنین ارزشی دارد باعث اشک ریختن تو نمی شود. ۳) . اگر کسی تو را آنطور که تو می خواهی دوست ندارد به این معنی نیست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد. ۴) . دوست واقعی تو کسی است که دست های تو را بگیرد ولی قلب تو را لمس کند. ۵) . بدترین شکل دلتنگی برای هر کس آنست که در کنار او باشی ولی بدانی هرگز به او نخواهی رسید. ۶) . هرگز لبخند را ترک مکن حتی وقتی ناراحتی، چون هر کسی امکان دارد عاشق لبخند تو باشد. ۷) . تو م

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه